تبلیغات
ایستگاه دانشجویی|دانلود مقاله|پروژه|پرسشنامه|تحقیق|جزوه|نمونه سوال - پروژه کارآفرینی شركت راهبرد شریف (تولید روغن نباتی)

پروژه کارآفرینی شركت راهبرد شریف (تولید روغن نباتی)

   
       
           
               

                                پروژه کارآفرینی شركت راهبرد شریف (تولید روغن نباتی)                               

           
           
            پروژه کارآفرینی شركت راهبرد شریف (تولید روغن نباتی)در 31 صفحه ورد قابل ویرایش           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        طرح توجیهی و کارآفرینی                   
                    بازدید ها                                         0                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         271 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         31                   
           
               
                                دانلود پروژه کارآفرینی شركت راهبرد شریف (تولید روغن نباتی)                                                گزارش تخلف برای پروژه کارآفرینی شركت راهبرد شریف (تولید روغن نباتی)                               
           
       
       
           
                پروژه کارآفرینی شركت راهبرد شریف (تولید روغن نباتی)           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 9206                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

پروژه کارآفرینی شركت راهبرد شریف (تولید روغن نباتی)در 31 صفحه ورد قابل ویرایش


تجزیه و تحلیل swot

برای بررسی و تحلیل منتقدانه وضعیت موجود در صنعت روغن نباتی و ارائه راه حل مناسب ، آن را در قالب یك فرایند حل مسئله Problem solving process  بررسی و درگامهای بعدی بر مبنای یك برنامه ریزی استراتژیك تجزیه و تحلیل مینمائیم . فرایند حل مسئله در قالب 9 قدم و بصورت نمودار ذیل میباشد :


                     نمودار فرایند حل مسئله


با توجه به ماهیت كار و شرح خدمات تعریف شده میتوان 5 قدم از 9 قدم حل مسئله را در این گزارش طی نمود و طی قدمهای بعدی به اراده و تصمیم  مدیران ومسولان دارای قدرت اجرایی در صنعت روغن نباتی دارد لذا در این قسمت به بررسی قدمهای پنجگانه مذكور پرداخته و رهیافتهای مؤثر برای ببهبود از وضعیت موجود را ارائه خواهیم نمود :

قدم اول : تعیین مسئله

تعریف مسئله در این پروژه از سوی مدیریت شركت‏ نوسازی با هدف بهبود وضعیت موجود در صنعت روغن نباتی مطرح گردیده است بدین معنی كه مدیریت مذكور سعی دارد تا با مطالعه وضعیت صنعت مورد بحث ضمن شناخت و عارضه‏یابی برنامه‏ریزیی اجرایی لازم را با توجه به ابزار و امكانات موجود در شركت نوسازی صنایع در جهت ارتقاء صنعت روغن نباتی در كشور انجام دهد. آنچه كه مورد بحث در این پروژه می‏باشد شناخت راه‏حلهای توسعه و بهبود با توجه به وضعیت موجود می‏باشد.همانطور كه مباحث در قبلی نیز بدان اشاره گردید عمده مشكل صنعت روغن نباتی كشور تامین ماده اولیه مورد نیاز می‏باشد كه به دو صورت دانه روغنی در درجه اول و روغن خام در درجه دوم طرح گردید. بنابراین با درك بهتر از آنچه كه در پروژه به عنوان مشكل و مسئله تعریف می‏شود می‏توان در قدمهای بعدی برای جمع‏آوری اطلاعات و همچنین بررسی استراتژیها روشن‏تر و مشخص‏تر عمل كرد.

علاوه بر مسئله اصلی و كلانی كه از سوی شركت نوسازی صنایع ایران برای صنعت روغن نباتی مطرح گردید، با شناخت به عمل آمده از صنعت مذكور كه در بحث بازار هم به نوعی به آن پرداخته شد مشكلاتی نیز وجود دارد كه هر چند برگرفته از ساختار موجود درصنعت می‏باشد ولی می‏تواند به عنوان یك تشدید كننده مسئله مورد بحث در مركز توجه مدیران و تصمیم‏گیرندگان سازمان قرار گیرد كه برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

- عدم برنامه‏ریزی در مورد تامین دانه‌های روغنی به عنوان ضعف این صنعت در داخل كشور

- نبرد ابزارهای مالی لازم در جهت حمایت تامین كنندگان ماده اولیه

- وجود كارخانه‏های متعدد با مالكیت بخشهای مختلف و با مدیریت بخشهای خاص نظام

- قدیمی بودن تكنولوژی تعدادی از كارخانه‏های بزرگ كشور

- عدم دستیابی به اطلاعات شركتهای مربوطه، كارخانجات، انجمن‏های صنفی و ... به بهانه‏های مختلف از جمله‏ محرمانه بودن

- شفاف‏ نبودن هزینه‏ها و درآمدها كه خود سبب می‏گردد كه عملكرد اقتصادی صنعت به خوبی قابل اندازه‏گیری و مقایسه نباشد.

4-2- قدم دوم : تعیین اهداف

از دیدگاه مدیریت استراتژیك،  همواره حداكثر كردن سود در كوتاه مدت بهترین راه برای رسیدن به سود آوری و توسعه پایدار نیست بلكه باید بگونه ای عمل نمود كه این سود آوری مستمر و مداوم ودر جهت سیاستهای كلان كشور باشد. به عبارتی، بجای لذت بردن از خوردن ماهی باید چگونگی توربافی و ماهیگیری را آموخت .

اغلب استراتژیستها اهداف بلند مدت را در هفت حوزة زیر تعیین مینمایند كه این اهداف برای صنعت روغن نباتی نیز مورد توجه میباشد .1- سود آوری Profitability

سود آوری یك ابزار لازم برای ادامه حیات هر بنگاه اقتصادی است بدونكسب سود هر بنگاهی از حالت اقتصادی خارج شده و تنها عوامل ناپایـدار میتوانند توجیه گر بقا و دوام آن باشند . جهت بقای سازمان در فضای اقتصادی امروز ، توجه به سود آوری سازمان امری اجتناب ناپذیر خواهدبود .

2- بهره وری Productivity

بهره وری بیشتر مبنای اصلی در اندازه گیـری و ارزیابی عملكرد هر مـؤسسه میباشد بهره وری كه بعنوان نسبت خروجی ( سـتانده ) به ورودی ( داده ها و منابع ) تعریف میشود نه تنها معتبرترین معیار برای سنجش عملكردهاست بلكه بدنبال خود سود آوری را نیز بهمراه خواهد داشت . مجهول بودن شاخصهای عملكردی در كارخانجات مورد بررسی نیز بعنوان یك مسئله ( یا زیر مسئله ) مطرح میباشد كه مدیران و متولیان امر باید با تكیه بر روشهای علمی و منطقی نسبت به بررسی آن اقدام كنند .

3- ایجاد موقعیت رقابتی Competitive

حضور در بازارهای فعلی تنها از طریق رقابت امكانپذیر میباشد متولیان تولید روغن نباتی نیز به این امر كاملاً واقـف   هستند كه زمانی میتوانند به بقای سازمانهای تحت پوشش خود امیدوار باشند كه توان   انجام رقابت با سایر عوامل تأثیر گذار ( از جمله ئسایر تولید كنندگان داخلی و خارجی ) را دارا باشد بنابراین رسیدن به اهدافی چون افـزایش  سـهم چند درصـدی صادرات ،  زمانـی دستیافتنی است كه بجهات رقابتی بتوان این سهم را از رقبا گرفت .

  4- ارتقاء كاركنان

عامل انسانی و وجود مهارتهای لازم میتواند سبب تحرك ، پویائی و توانمندی  بیشتر هر سازمان شود لذا مدیر آینده نگر به افزایش توان مهارتی كاركنان  فكر خواهد كرد و این موضوع  لزوماً فقط كاركنان درون سازمانی را در بر نمیگیرد  ، كه میتوان كاركنان برون سازمانی ( نظیرپیمانكاران توانمند )را در نظر گرفت و عرصـه را برای حضور بیشتر وقـدرتمنـد تر آنان فراهم نمود لذا باید به ارتقاء بدنة كارشناسی و برنامه ریزی و سیاستگذاری سازمان توجه نمود و پتانسیلهای مدیریتی و فنی و مهندسی آنان را ارتقاء بخشید و توجه نمود كه از بكارگیری نیروی انسانی بیش از نیلز پرهیز گردد.

5- روابط كاركنان

بهره وری بیشتر و بهتر كاركنان به روابط بهتر آن بستگی دارد كاركنان علاقمند و دلبسته به سازمان میتوانند به رشد و شكوفائی آن سازمان كمك نمایند و از طرفی هم ،كاركنان بی علاقه و فاقد       انگیزه های اجـتماعی و اقتـصادی نیز مشكلات زیادی را برای سازمان ایجاد مینمایند كه امروزه این مشكل در اغلب سازمانها بخصوص سازمانهای بزرگ مشهود و ملموس بوده و این روابط در جهت اهداف اصلی سازمان هدایت نمیگردد و بدنبال آن پائین بودن بهره وری ، از دست دادن فضای رقابتی و فقدان سود آوری برای سازمان خواهد بودكه كه برخی از كارخانجات مورد بررسی نیز در این زمینه با مشكلاتی مواجه میباشندو این مقوله نیز بعنوان یكی از زیر مسئله ها ( Sub- Problem )  میتواند مطرح باشد.

6- رهبری تكنولوژی

سازمانهای امروزی همواره سعی مینمایند بجای پیروی از دیگر سازمانها خود پیشرو و خلاق باشند و سازمانی كه بتواند در عرصه تكنولوژی صاحب شهرت و اعتبار باشد میتواند به تداوم حیات اقتصادی خویش امیدوار باشد . در شرایط كنونی ، هر چند كه تولید كنندگان بیشتر به صورت یك دنباله رو در پی تولید، محصولات جدید ارائه شده از سوی تولید كنندكان خارج از كشور می باشند لیكن به عنوان یك ایده ال میتوان رهبری تكنولوژی را نیز در سطح كلان (جهان) و بعنوان یك هدف پائینتر در كشور دنبال كرد .

7- مسئولیت اجتماعی

اغلب بنگاههای اقتصادی علاوه بر حفظ بقای اقتصادی خود به مسئولیتهای اجتماعی نیز توجه دارند این مسئولیتهای اجتماعی میتواند بصورت ارائه خدمات به محیط اطراف و یا ایجاد امكانات رفاهی ، ورزشی برای محیط خویش ،نقش و جایگاه خود را در محیط اطراف خود تثبیت نمایند .

آنچه بعنوان مسئولیت اجتماعی برای متولیان این صنعت میتوان نام برد ارائه برنامه های آموزشی لازم در جهت بهبود مصرف می باشد.

           
                   
   


[ چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 ] [ ساعت 00 و 00 دقیقه و 14 ثانیه ] [ admin admin ]